Pris:

Det koster 450 kr. pr. halvår at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves hvert halvår.

Hvis dit barm gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads:
 http://www.spejdernet.dk/friplads

 

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

 

Indmeldelse:

Når du har prøvet ca 4 spejder møder beslutter du dig for, om du vil fortsætte til spejder. Hvis du vælger at fortsætte, har vi brug for en indmeldelse med oplysninger om dig og dine forældre. Indmeldelsen bruges bl.a. som dokumentation for medlemsantal over for det offentlige og du er ydermere dækket af KFUM-spejdernes forsikring ved arrangementer.

Tilmeld dig via linket:

https://medlemsservice.spejdernet.dk/member/signup/1505

https://spejdernet.dk/fileadmin/user_upload/Vedhaeftede_filer/KFUMSpejderne_indmeldelsesblanket2017_online.pdf